Kokushimuso 'Retsu'

Kokushimuso 'Retsu'

Regular price $290.00 Sale

Kokushimuso 'Retsu' Tokubetsu Junmai

  • Country: Japan
  • Region: Hokkaido
  • Type: Tokubetsu Junmai
  • Seimaibuai: 58%
  • Alcohol: 15%
  • Size: 720 mL

All Prices in HKD